Dane techniczne

Jak zbudowana jest płyta warstwowa?

Płytę warstwową tworzą trzy warstwy materiału połączone w jedną całość (ang. sandwich): zewnętrzne okładziny z blachy stalowej, będącej materiałem o wysokim stopniu przetworzenia, który cechuje wysoka wytrzymałość i plastyczność, o grubości od 0,40 do 0,70mm, ocynkowanym ogniowo i w rozwiązaniu standardowym, pokrytym powłoką poliestrową o gładkiej powierzchni i dużej odporności na działanie czynników atmosferycznych i korozji.

Rdzeń konstrukcyjno-izolacyjny: 

 • styropian –  styropian samogasnący klasy PS-E FS-15 o gęstości 15±3 kg/m3
 • poliuretan –  bezfreonowa pianka poliuretanowa o gęstości 40±3 kg/m3, o najwyższej izolacyjności termicznej spośród znanych innych materiałów izolacyjnych
 • wełna mineralna –  lamele z twardej wełny mineralnej o gęstości
  pozornej 100±20 kg/m3, materiał o najwyższych parametrach
  ognioodporności

Połączenie okładzin płyt z rdzeniem za pomocą kleju charakteryzuje się wysoką spoistością na całej powierzchni.

 1. łącznik mocujący
 2. unikatowe, obustronne ukształtowanie styku płyty – zamka, podwyższające szczelność ogniową i ułatwiające montaż
 3. ułatwiające montaż stożkowe pochylenie powierzchni styku wewnętrznego płyty dopasowane do łączenia z płytami z innym rdzeniem
 4. dopasowane połączenie płyt utrzymujące wysoką izolacyjność cieplną
 5. rdzeń zapewniający płycie wysoką wytrzymałość
 6. technologia profilowania kształtu okładzin zapewniająca wysoką trwałość powłok antykorozyjnych
 7. szeroka paleta profilowań okładzin zewnętrznych, spełniająca wysokie wymagania architektoniczne

kolory i powłoki

RAL 9002
RAL 5010
RAL 8004
RAL 6020
RAL 9010
RAL 3000
RAL 8017
RAL 6005
RAL 9006
RAL 1021
RAL 9005
RAL 6029
RAL 9007
RAL 1015
RAL 7024
RAL 7035

powłoka poliestrowa (PES)

Poliester jest uniwersalną powłoką ochronną odpowiednią do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynku. Standardowa grubość powłoki wynosi 25 pm.

powłoka poliestrowa utwardzana (FARM)

Modyfikowana termoutwardzana poliestrowa powłoka ochronna przeznaczona do przemysłu spożywczego oraz dla rolnictwa. Do zastosowania w agresywnych, wilgotnych środowiskach wewnętrznych o bardzo dobrej odporności chemicznej, ze szczególnym uwzględnieniem amoniaku.

profilowania

Mikroprofilowane

Rowkowane

Liniowane

gładkie

Trapezowe (dachowe)

rozpiętości

maksymalna rozpiętość podpór dachowych dla płyt z rdzeniem poliuretanowym

Grubość płyty (mm) Maksymalna rozpiętość podpór dachowych
Układ płatwi jednoprzęsłowy Układ płatwi dwuprzęsłowy Układ płatwi wieloprzęsłowy
40 1,93m 2,63m 2,79m
60 2,53m 2,87m 3,29m
80 3,27m 3,09m 3,52m
100 4,02m 3,30m 3,74m
120 4,70m 3,40m 3,94m

maksymalna rozpiętość podpór dachowych dla płyt z rdzeniem styropianowym

Grubość płyty (mm) Maksymalna rozpiętość podpór dachowych
Układ płatwi jednoprzęsłowy Układ płatwi wieloprzęsłowy
60 2,40m 2,70m
75 3,00m 3,30m
100 3,40m 3,50m
125 3,80m 3,80m
150 4,20m 4,20m
200 4,80m 4,80m
250 5,40m 5,40m

maksymalna rozpiętość podpór dachowych dla płyt z wełny mineralnej

Grubość płyty (mm) Maksymalna rozpiętość podpór dachowych
Układ płatwi jednoprzęsłowy Układ płatwi dwuprzęsłowy Układ płatwi wieloprzęsłowy
60 1,20m 1,85m 1,95m
80 1,50m 1,75m 2,30m
100 1,90m 1,65m 2,15m
120 2,45m 1,60m 2,05m
150 2,70m 1,60m 2,00m
200 2,30m 1,50m 1,65m

Współczynnik przenikania ciepła U

Dlaczego współczynnik przenikania ciepła U jest tak ważny w budownictwie?

Współczynnik przenikania ciepła U jest parametrem charakteryzującym daną przegrodą budowlaną z punktu widzenia ochrony cieplnej. Im jego wartość jest niższa, tym dano przegroda lepiej izoluje, tj. straty ciepła przez przegrodą są mniejsze. Dla materiałów izolacyjnych niewielka grubość jest w stanie zastąpić dużą grubość materiału konstrukcyjnego (np. beton) przy zachowaniu tej samej wartości U. Aktualnie warunki techniczne budynków wymuszają wykonywanie przegród o określonych wartościach współczynnika U – dla ścian zewnętrznych jego wielkość nie może być wyższa niż U = 0,30 W/(mzK). Dla przykładu, ściana jednowarstwowa Porotherm 38cm ma aż 0,41 W/(m2K). Jednym z istotnych elementów budynku wpływających na wielkość straty ciepła przez przenikanie jest dach. Wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej dachów na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat uległy stopniowym zaostrzeniom by obecnie, zgodnie z rozporządzeniem ministra, ukształtować się na poziomie U = 0,25 W/(m2K).

grubość materiałów (w cm) o takim samym oporze cieplnym

im niższy współczynnik U tym większa oszczędność energii !!

Porównanie współczynników przenikania ciepła U [W/(m*K)] dla trzech rodzajów płyty warstwowej

grubość płyty w mm